Viziune

Direcţia de dezvoltare a spitalului nostru este către:

– deplina abordare multidisciplinară a cazurilor tot mai complexe,

– răspunsul performant la cazuri critice, de urgenţă,

– creşterea capacităţii de răspuns la cerinţele specifice care decurg din misiunea şi raţiunea existenţei ca spital militar.

Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” reprezintă:

– unul dintre cele două spitale militare care au secţie de neurochirurgie,

– unul dintre cele două spitale militare care au sector de epurare extrarenală.

De asemenea susţinem şi dezvoltăm:

– o secţie de terapie intensivă multidisciplinară, pentru susţinerea prin tehnici avansate a funcţiilor vitale ale pacienţilor critici

– un performant compartiment de ortopedie capabil să realizeze cele mai complexe operaţii din portofoliul actual al acestei specialităţi,

– specialităţile derivate din trunchiul medicinei interne să rezolve în sincretism o patologie dificilă pluridisciplinară – cardiacă, digestivă, renală, metabolică şi neurologică

– direcţia de dezvoltare a tehnicilor chirurgicale către abordul laparo- şi endoscopic,

– specialitatea de chirurgie toraco-pulmonară, cu accent pe tehnica toracoscopică

– chirurgia oftalmologică de performanţă, prin tehnici microscopice mini-invazive.

În scopul diversificării gamei de îngrijiri şi deplasarea centrului lor de greutate către integrarea socio-familială, precum şi utilizarea coerentă şi particularizată a resurselor angajate în aceste servicii, dezvoltăm noile direcţii constâd în:

– dezvoltarea sectorului de îngrijiri ambulatorii,

– dezvoltarea sectorului de spitalizare de zi.

În domeniul managementului resurselor umane preocupările constante sunt:

– consolidarea culturii organizaţionale bazate pe tradiţia de excepţie şi prezenţa constantă în viaţa comunităţii pe care o deserveşte,

– dezvoltarea personală şi a performanţelor profesionale, ca bază a împlinirii umane a membrilor colectivului.

Spitalul este situat într-un amplasament unic cu dispoziţie pavilionară, dispus într-o zonă pitorească şi foarte accesibilă, în imediata vecinătate a centrului vechi al municipiului Braşov.

Medicul îngrijeşte, natura vindecă

— Hipocrate