Misiune

Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov acordă asistenţa medicală de specialitate militarilor Ministerului Apărării Naţionale şi membrilor familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare, pensionarilor militari şi veteranilor de război, precum și membrilor de familie ai acestora, din județele Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

De asemenea, aflat în contract cu CASAOPSNAJ, SMU Braşov furnizează servicii medicale tuturor angajaţilor sistemului de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească din teritoriul arondat, precum şi celorlalţi asiguraţi, atât ai CASAOPSNAJ, cât şi ai celorlalte case de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.

Fiind un spital public, SMU Braşov completează oferta de servicii de sănătate din județul Brașov, alături de celelalte unităţi sanitare cu paturi și ambulatorii ale judeţului.

Serviciile de îngrijire medicală sunt oferite în regim de spitalizare continuă prin cele 175 de paturi, organizate în cinci secţii care integrează 12 compartimente şi în regim de spitalizare de zi prin cele 10 paturi ale acestui sector.

De asemenea, în cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un ambulatoriu integrat, care oferă servicii medicale ambulatorii (consultații, controale, tratamente și eliberarea de documente medicale) în 21 specialități precum şi o comisie de expertiză medico-militară care expertizează aptitudinea şi capacitatea de muncă a militarilor din judeţele arondate. Laboratorul de analize medicale, recunoscut pentru performanța sa şi acreditat RENAR efectuează analize atât pacienților aflați într-una din formele de îngrijire – continuă, de zi și ambulatorie, asiguraților aflați în monitorizare prin cabinetul de medicina muncii, beneficiarilor ordinului M110/2009, precum şi tutror asiguraţilor pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii de diferite specialităţi aflaţi în contract cu CASAOPSNAJ. De asemenea şi laboratorul de imagistică și sectorul de tomografie computerizată le oferă diagnostice de specialitate pe baza aparaturii integral digitale de care dispune.

Integrat în sistemul medical militar de urgență, spitalul nostru asigură primirea și rezolvarea urgențelor prin Compartimentul de primiri urgenţe. Alături de serviciul de gardă permanent din acest compartiment, în fiecare zi spitalul are organizată continuitatea prin linii de gardă în specialitățile: chirurgie, medicină internă, anestezie – terapie intensivă, neurologie, ortopedie, laborator de analize medicale și radiologie – imagistică medicală.

Farmacia spitalului, acreditată de Ordinul Farmaciștilor din România, oferă, în afara activității interne, servicii în circuit deschis, onorând rețetele eliberate în baza contractelor cu CASAOPSNAJ și a ordinului ministrului apărării nr. M110/2009.

Spitalul aflat în prezent în categoria a III-a în cadrul clasificării naţionale a spitalelor pe baza criteriilor de competenţă are în prezent un indice mediu de complexitate a cazurilor rezolvate de 1,47.

Spitalul este situat într-un amplasament unic cu dispoziţie pavilionară, dispus într-o zonă pitorească şi foarte accesibilă, în imediata vecinătate a centrului vechi al municipiului Braşov.

Medicul îngrijeşte, natura vindecă

— Hipocrate