Ultimele noutati

ANUNT IMPORTANT.
Incepand cu luna iunie compartimentul de ortopedie traumatologie s-a revitalizat prin cooptarea a doi medici specialisti, Dr.Banciu Adrian si Dr.Mihailica Alin Cristian
ANUNT IMPORTANT.
Gama de servicii medicale oferite pacienţilor s-a extins de curând prin alăturarea colectivului nostru a următorilor medici: Dr. Cristina Andrei, medic specialist obstetrica-ginecologie, Dr.Moja Bianca, medic specialist endocrinolog, cu competenta in ecografie endocrina, Dr. Lostun Gabriel, medic specialist ORL, Dr Silaghi Ciprian, medic specialist chirurgie generala
ANUNT IMPORTANT.
A fost actualizat programul in ambulatoriu in baza noului contract cadru.
Link-uri
 • IMIHO

  Internari

  Lista documentelor necesare internării în Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria”:

  - Cartea de identitate

  - Cardul propriu de asigurat CNAS

  - Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu

  - Dovada actualizarii calitatii de asigurat – va fi obţinută on line din SIUI la registratura spitalului

  - Pentru a beneficia de concediu medical este necesară adeverinţă de la locul de

  muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical pe care salariatul le-a

  înregistrat în ultimele 12 luni

  - Coplata – în valoare de 10 lei

  Internare prin spitalizare de zi:

  În baza ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr. 619/360/2014 în spitalul nostru pot fi acordate îngrijiri prin spitalizare de zi pentru afecţiunile şi procedurile cuprinse în anexa 22.

  Spitalizarea de zi presupune vizite repetate în spital pe durata de maxim 12 ore/zi. Persoanelor care doresc cazarea peste noapte li se poate oferi acest serviciu contra unei sume care în spitalul nostru este de 25 de lei/zi de cazare.

  Lista afecţiunilor pentru care sunt acordate servicii de spitalizare zi este:

  Apasă aici

  Lista procedurilor efectuate în spitalizare zi este:

  Apasă aici

  Lista instituțiilor partenere pe diverse programe:

  Apasă aici

  Internare contra cost

  Persoanele care nu pot face dovada statutului de asigurat sau doresc îngrijiri suplimentare la cerere pot fi internate contra cost, pe baza unei solicitări scrise, aprobate de conducerea spitalului.

  Calculul sumei pentru aceste servicii la cerere cuprinde:

  - Costul zilei de spitalizare: 210 lei (înmulţit cu numărul de zile)

  - Valoarea investigaţiilor paraclinice

  - Valoarea tratamentelor efectuate

  - Valoarea serviciilor de hrană

  Drepturile pacientului: Extras din legea nr. 46/2003

  Lista documentelor eliberate la externarea din Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria”:

  - Scrisoare medicală către medicul de familie sau specialist din ambulatoriu care

  conţine diagnosticele la externare, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la

  momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru

  următoarea perioadă

  - Bilet de externare coţinând datele de mai sus

  - Prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în

  ambulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, dacă medicul curant recomandă

  un tratament în ambulatoriu conform scrisorii medicale / biletului de ieşire din spital,

  pentru o perioadă de maximum 30 de zile

  - Decontul per pacient (lista cheltuielilor aferente perioadei de spitalizare)

  - Concediul medical aferent perioadei de spitalizare şi la externare

  Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” a încheiat protocol de îngrijire la domiciliu a pacienților externați cu următoarele organizații:

  - Asociaţia Caritas Asistenţă Medicală – telefon 0371169727

  - Asociaţia Medicală Pro Vita - telefon 0734888408